14 april jl. bezochten veel Klimaatverbondgemeenten de kennis- en netwerkdag rondom het thema de klimaatbestendige gemeente in het Gelredome te Arnhem (georganiseerd door o.a. Klimaat voor Ruimte, Kennis voor Klimaat en gemeente Arnhem). De organisatie heeft de informatie gebundeld in een uitgebreid verslag.

Het bevat een samenvatting van de presentaties van de keynote speakers en van alle workshops. Ook de resultaten van de netwerkwand zijn verzameld en overzichtelijk weergegeven in een bijlage bij het verslag. Het verslag kunt u vinden op de website. Daar staan ook alle Powerpointpresentaties van de sprekers in de workshops en foto's van de bijeenkomst.