Tijdens het GEA Jaarcongres heeft Thijs de la Court de Klimaatprijs 2019 ontvangen uit handen van Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord. De la Court ontving de prijs in de vorm van een bokaal vanwege zijn voortrekkersrol als algemeen secretaris van de Gelderse netwerkorganisatie. Die rol heeft hij ruim vier jaar ingevuld.

Pionieren is voorbij, nu tijd voor aanpakken

De la Court vertrok eind 2019 bij het Gelders Energieakkoord. “Het pionieren en wegbereiden is voorbij. De evaluatie laat zien dat het tijd is dat het GEA doorgroeit naar een meer programmatische aanpak waarin grote programma’s worden uitgebouwd. Dit is een goed moment voor een pionier om het stokje door te geven”, zie De la Court bij zijn vertrek.

Wijk van de Toekomst 

Het Gelders Energieakkoord werd opgebouwd naar het voorbeeld van het SER Energieakkoord, waar Thijs de la Court voor het VNG onderhandelaar was. “Dat vormde een goede basis en we hebben het GEA ook, net als het SER Energieakkoord, gestructureerd rond tafels en rond specifieke thema’s. Honderden mensen schoven aan en maakten afspraken over gezamenlijke processen en projecten. Dat groeide door naar stevige programma’s, zoals Wijk van de Toekomst, één van GEA’s vlaggenschepen en onderdeel van de programmatafel Gebouwde Omgeving.”

Programma’s worden uitgerold

In de Wijk van de Toekomst werken gemeenten, wijkbewoners, energiecoöperaties en andere belanghebbenden concreet aan de aardgastransitie. Met succes! Er breekt nu een fase aan dat dit programma breed wordt uitgerold, zodat het de energietransitie van Gelderland echt groot gaat ondersteunen. Dat gebeurt eveneens met een aantal andere programma’s van het GEA. “Tijd dus voor een trekker met wat andere competenties”, aldus De la Court.

Geen woorden maar daden

Tijdens het GEA Jaarcongres zagen ruim 400 bezoekers de overhandiging van de Klimaatprijs 2019 door Asje van Dijk. De GEA-voorzitter riep iedereen in Gelderland op om zich maximaal in te zetten bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Inclusief de aanwezige politici die later met elkaar in debat zouden gaan tijdens het door GEA georganiseerde klimaat- en energiedebat. “Het ‘doen’ staat nu écht voorop”, aldus de voorzitter.

Ook in het voorstel van het vervolg van het GEA staat de uitvoering bovenaan. Van Dijk sloot dan ook af met de daadkrachtige oproep: “We hebben nog veel te doen op korte termijn. Laten we daar ons op richten. Geen woorden, maar daden!”