Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van De Groene Versnelling op 7 december jl. is het Tilburgse project 'Energiezuinige huurwoningen' bekroond met De Groene Parel Award 2011. Dit winnende project is een initiatief van de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen, TIWOS, 't Heem en gemeente Tilburg.

Zij lieten de andere twee genomineerden, gemeente Den Haag (branchegerichte Duurzaamheidskringen) en Het Groene Hert (Nijmegen), achter zich. De Groene Parel Award is bestemd voor de gemeente (en haar partners) met het meest vooruitstrevende lokale klimaatinitiatief. De winnaar wordt bepaald door stemming van de vakjury en het publiek. Juryvoorzitter Jan Rotmans, hoogleraar Sustainable Transition & System Innovation Erasmus Universiteit Rotterdam, reikte op 7 december jl. de award uit aan Aline Zwierstra, vestigingsdirecteur WonenBreburg. Ook wethouder Berend de Vries, wethouder voor o.a. klimaat van gemeente Tilburg was hierbij aanwezig. De Groene Versnelling en de Groene Parel Award zijn een initiatief van het BlomBerg Instituut uit Vught.

Motivatie

De jury heeft in samenspraak met het publiek dit Tilburgse project bekroond omdat zij op daadkrachtige wijze energiebesparing slim koppelen aan armoedebeleid en wonen. Tot 2015 worden maar liefst 4.000 woningen energiezuinig gemaakt. De selectie van de huurwoningen wordt elk jaar gemaakt op basis van een koppeling van gegevens over de energielabels van de huurwoningen en inkomensgegevens van de huurders. Bovendien spreekt de daadkrachtige aanpak, de omvang van het project en daarmee het zeer concrete resultaat tot de verbeelding. Bovendien heeft het RIGO voorafgaand een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de woonlastenbenadering bij de uitvoering van energiemaatregelen (dit was het eerste onderzoek in zijn soort in Nederland). Tot slot is de projectaanpak inclusief het gedegen (voor)onderzoek en de slimme verbinding van data tussen energielabels en inkomensniveau als selectiemiddel voor de aan te pakken huurwoningen, eenvoudig toe te passen voor andere woningcorporaties en gemeenten.

Initiatiefnemer

Het netwerk De Groene Versnelling met de bijbehorende Groene Parel Award zijn een initiatief van het BlomBerg Instituut. Via dit netwerk verbinden zij lokale bestuurders met een klimaatopgave met elkaar. Doel is om deze lokale klimaatbestuurders via debat en dialoog te inspireren door hen eigentijdse visie op systeeminnovaties voor te leggen en concrete tips aan te reiken over hoe zij slimme coalities kunnen sluiten met vernieuwende lokale en regionale partners. Daarbij komt tevens aan bod hoe bestuurders in deze tijd toch innovatieve financieringsvormen kunnen vinden waardoor zij in hun lokale omgeving de 'groene versnelling' verder kunnen aanjagen. Daarnaast behoort de Groene Parel Award tot dit netwerk.