Het is wereldwijd vijf voor twaalf voor zes kwetsbare ecosystemen. Door klimaatverandering is er sprake van zes kantelpunten waarbij de schade voor deze ecosystemen onherstelbaar is. Deze negatieve Tipping Points in het klimaat schreeuwen om een reactie. Van 8 september tot 13 oktober zendt de VPRO over dit thema de serie 'Tipping Points' (Kantelend Klimaat) uit.

De partners van de Duurzaamheidsmeter (VNG International / Millennium Gemeente campagne, FairBusiness, Klimaatverbond, GDO, FEE-Nederland en Oikos) willen het momentum van deze zes documentaires, gemaakt door avonturierster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom, gebruiken om op lokaal niveau positieve Tipping points te creëren: omslagpunten in het proces van sociale transitie naar een duurzame samenleving.

De partners van de Duurzaamheidsmeter zoeken gemeenten die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid om daar een bijeenkomst te organiseren rond de introductie van de in 2013 vernieuwde Lokale Duurzaamheidsmeter. De vernieuwde Lokale Duurzaamheidsmeter meet online de ambities van gemeenten op basis van 100 vragen rond people-planet-profit. Naast de lancering van de Duurzaamheidsmeter zal stichting Oikos tijdens die bijeenkomsten een (verkort) toekomstatelier verzorgen om gezamenlijke ambities te formuleren.

Een toekomstatelier brengt burgerinitiatieven, lokale groepen, bedrijven, kerken en organisaties bijeen. Al improviserend verbinden deze doeners, denkers en dromers de weerbarstige praktijk van het werken aan duurzaamheid met een gezamenlijk ontworpen toekomstbeeld.

De partners van de Duurzaamheidsmeter zullen zich inspannen om deze 'Tipping Point gemeenten' als uitdagend voorbeeld in het zonnetje te zetten. Gemeenten die de uitdaging willen aangaan worden uitgenodigd om zich te melden bij:

Irene Karssiens (consulent mondiale educatie)
Stichting Oikos, i.l.karssiens@stichtingoikos.nl
T: 030-2361500, M: 06-43019168

Erik-Jan Hertogs
VNG International, erikjan.hertogs@vng.nl
T: 070-3738601