Klimaatverbond Nederland heeft een nieuw bestuurslid: Tjisse Stelpstra. In een mooie coronaproof setting hebben Klimaatverbonders Judith van de Geer, Thijs de la Court en Petra Lettink afgelopen week nader kennis gemaakt met Stelpstra, die gedeputeerde is voor de provincie Drenthe.

Tjisse Stelpstra heeft een brede portefeuille met daarin o.a. klimaat, energie, RESen, bodem en ondergrond en Europa. Dit sluit goed aan bij de onderwerpen waarop wij werken en ook bij de internationale netwerken waaraan Klimaatverbond Nederland gelieerd is. Belangrijke onderwerpen als (interne) CO2-beprijzing en Europese samenwerking werden tijdens de kennismaking dan ook uitgebreidbesproken.

We zijn erg blij met deze bevlogen bestuurder als lid van ons algemeen bestuur.