Gemeenten geven steeds meer vorm aan de uitwerking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Klimaatverbond Nederland biedt samen met de gemeente Den Haag – namens het Change the power - (em)power to change project – de “Change the Future-tool" aan.

Met de"Change the future" tool, krijgen inwoners van een gemeente de mogelijkheid om belangrijke veranderingen in gang te zetten met kleine activiteiten die veelal betrekking hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De activiteiten kunnen zo worden ingericht en uitgevoerd dat er zelfs een vriendschappelijke onderlinge competitie kan ontstaan.

Ook gemeenten onderling kunnen met elkaar in competitie gaan. Welke gemeente kan de meeste inwoners in beweging krijgen om de tool te gebruiken? En welke gemeente krijgt de komende periode zelfs zijn raadsleden mee om uitdagingen van de tool aan te gaan?

Iedereen kan meedoen

Binnen de gemeente kunnen diverse groepen meedoen zoals scholieren en studenten, gezinnen, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers en ondernemers. Deelnemers kunnen zelf groepen bij elkaar zoeken, maar het is ook mogelijk om als individu deelnemen. Als uw gemeente nog niet deelneemt, vertelt elkaar dan over de tool en nodig elkaar uit! Samen dingen uitzoeken werkt motiverend.  

Duurzame ontwikkelingsdoel: energie besparen

Energie besparen, verantwoordelijkheid nemen en samen een gebaar maken voor een beter klimaat... Het licht uitdoen, verwarmen waar nodig en de stand-by knoppen uitzetten: met de tool wordt energie- en CO2 besparen ineens heel makkelijk. Doe daarom mee, kies uw actie uit en bespaar CO2, het klimaat, uw energiekosten en maak vooral ook samen plezier met energie besparen. Veel kleine maatregelen kunnen bijdragen aan een flinke verlaging van de klimaatlasten.

Meer informatie

Wanneer u als gemeente gebruikt maakt van deze tool, geeft uw gemeente ook vorm aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zo bent u als gemeente gelijk een Global Goal-gemeente. De gemeente Den Haag biedt momenteel deze tool aan aan haar inwoners. Voor verdere vragen over de tool, kunt u terecht bij gemeente Den Haag. Contactpersoon hiervoor is Heleen Claringbould: heleen.claringbould@denhaag.nl.