Alles draait op en om brandstoffen. En daar gaat het mis. Begin februari verschijnen bij Uitgeverij Jan van Arkel twee niet te missen boeken over energie die elkaar perfect aanvullen: ‘Uit de olie’ van Jeremy Leggett en ‘Schaliegas, piekolie en onze toekomst’ van Richard Heinberg (waarin opgenomen: ‘Schaliegas in Nederland en België’ van Ko van Huissteden). De voorintekening voor beide boeken is inmiddels van start gegaan.

Jeremy Leggett is oliegeoloog, energie-ondernemer, commentator én activist. Hij kent de energiewereld van binnen en van buiten en doet verslag van zijn ervaringen met de gevestigde orde. Leggett ziet hoe achter de schermen de spanning zich opbouwt. Zijn persoonlijke verslag is geanimeerd, spannend en soms hilarisch.

Hieronder in het kort de bevindingen van Jeremy Leggett:

  • nttSchalieolie en andere onconventionele bronnen kunnen de daling in de productie van conventionele oliebronnen niet opvangen.
  • nttPiekolie, het moment dat de vraag het aanbod gaat overtreffen, staat voor de deur. De inschatting van Leggett is dat dit in 2015 zal gebeuren.
  • nttEr dreigt een koolstofzeepbel: vanwege de over het klimaat afgesproken limiet van twee graden temperatuurstijging mag slechts eenvijfde van wat er aan reserves in de boeken van de energie-industrie staat, echt gebruikt worden. Dat betekent dat de koersen van bedrijven als Shell zeer geflatteerd zijn. En dat betekent dat uw pensioen in aandelen Shell misschien in rook zal opgaan.
  • nttKlimaatstress en een nieuwe financiële crisis wachten niet netjes totdat piekolie en de koolstofzeepbel zijn afgehandeld.
  • nttWe moeten en we kunnen naar een duurzame, bloeiende samenleving, als we de huidige barrières opruimen.

Richard Heinberg is piekoliedeskundige van het Post Carbon Institute en auteur van het boek ‘Einde aan de groei’. Hij laat zien hoe de mindset van bevolking en parlement worden gemasseerd door schalielobby en financiële sector. Zelf houdt Heinberg zich strikt aan degelijk onderzoek, feiten en het gezonde verstand. Ko van Huissteden is hoofddocent aan de VU, klimaatonderzoeker en voorzitter van de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Voor het eerst zet hij alles over ons eigen schaliegas op een rij.

De bevindingen van Richard Heinberg in het kort:

  • nttSchaliegas en schalieolie worden kansrijker ingeschat dan de werkelijke mogelijkheden en het zit er in dat de productie ineen zal storten.
  • nttPiekolie is onontkoombaar, vanwege de zogenaamde energieafgrond (die er is vanwege het feit dat het steeds meer energie kost om energie te winnen - energie die voor de economie zelf verloren is).
  • nttDe nadelen van schaliegas zijn legio: op het gebied van het milieu, de gezondheid, de economie en de energiezekerheid.
  • nttEen combinatie van economische en ecologische argumenten wijst in de richting van duurzame energie. De kans dat we nog op tijd zijn slinkt.
  • nttIn Nederland zal schaliegas de daling van de aardgaswinning in het geheel niet compenseren (aldus Ko van Huissteden).

De voorintekening voor beide boeken is imiddels van start gegaan. Inhoudsopgave, uitgebreide cv's en meer informatie is te vinden op de website van Uitgeverij Jan van Arkel (www.janvanarkel.nl).