'Meer met zonwering' is het energiebesparingsoffensief dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en sociale partners ook op beleidsniveau inzetten. Beleidsmakers en politiek zijn volgens deze partijen nog onvoldoende doordrongen van de positieve effecten van zonwering op energiebesparing.

De website www.meermetzonwering.nl  is speciaal voor voorlichting richting klimaatbeleid bedoeld.  Het HBA zou graag zien dat zonwering wordt opgenomen in relevante NEN-normen, bouwrichtlijnen en nieuwe stimuleringsmaatregelen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat automatische regeling van HR zonwering zeer effectief is voor energiebesparing waarbij 10 % bespaard kan worden op de EPC van een gebouw. Het Tweede Kamerlid Paulus Jansen heeft naar aanleiding van dit onderzoek op 23 januari 2012 schriftelijke vragen* gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties resp. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

*P. Jansen: 'Slimme zonwering zou zo snel mogelijk gewaardeerd moeten worden in de energieprestatienorm, ook zou doorontwikkeling van het concept (integratie met gebouwbeheersystemen, ventilatie, verlichting, gevelsystemen) bevorderd moeten worden via het innovatiebeleid'.

Bron: website HBA