Onderzoek van studenten van de Wageningen Universiteit wijst uit dat gemeenten hoge ambities hebben op het gebied van klimaatbeleid, maar de uitwerking van HOE de klimaatdoelen daadwerkelijk behaald gaan worden, ontbreekt bij veel gemeenten. Ook is geconstateerd dat mitigatie meer aandacht krijgt dan adapatievraagstukken.

Wie de discussie over de nieuwe Klimaatwet en het Klimaatakkoord volgt, ziet direct dat veel werk bij de gemeenten komt te liggen. Gemeenten pakken deze handschoen op , zo blijkt uit het onderzoek. 59 procent van de Nederlandse gemeenten heeft als doelstelling om klimaat-, energie- of CO2-neutraal te worden. Een deel wil dit in 2050 bereiken, maar andere gemeenten al in 2035 of zelfs in 2020.

ntBeperkte aandacht voor klimaatadaptatie

Daarnaast verschilt de aandacht voor klimaatonderwerpen nog. Zo bespreekt 85 procent van de gemeenten duurzame energieproductie en energieneutrale wijken. Het aardgasvrij maken van woningen, de laatste tijd veel in het nieuws, benoemt 61 procent van de gemeenten in haar plannen. Aan de andere kant is er beperkte aandacht voor de aanpassingen die nodig zijn vanwege het veranderende klimaat. Meer dan een kwart van de gemeenten besteedt hier helemaal geen aandacht aan, terwijl de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar zijn volgens experts.

ntOok energiebesparing nauwelijks genoemd in coalitieakkoorden

Wat verder opvalt in het onderzoek is de kleine rol die energiebesparing speelt op verschillende fronten in de coalitieakkoorden. Zo wordt er nauwelijks aandacht besteed aan kansen op het gebied van duurzame voedselproductie- en consumptie en mobiliteit. De term circulaire economie wordt wel met hoge regelmaat genoemd, maar de studenten concluderen dat de uitwerking van zo’n economie vooral ontbreekt.  Het benoemen van een circulaire economie in de coalitieakkoorden wordt dan ook vooral gezien als een “trend”.

ntGemeente Utrecht meest concreet over uitwerking klimaatdoelen

Van de 100 gemeenten die zijn onderzocht scoren Utrecht met een 7.1, Rheden met een 6,4 en Breda met een 6,0 het hoogst. Dit betekent dat deze gemeenten in hun coalitieakkoorden het meest concreet worden in de uitwerking van hun klimaatambities. Op het gebied van klimaatadaptatie scoort gemeente Dordrecht het hoogst met een 7,4 gevolgd door Gilze en Rijen, Breda en Rheden.

ntGoede samenwerking nodig om beleid kracht bij te zetten

Betekenen de ambities van de gemeenten dat het wel goed zit met hun klimaatbeleid? “Nog niet direct”, stelt Petra Lettink, directeur van Klimaatverbond Nederland. “Het is goed om te zien dat de gemeenten ambitieus zijn. Maar om deze ambities om te zetten in beleid zal er nog veel werk moeten gebeuren. Goede samenwerking en meer mogelijkheden voor gemeenten hun beleid kracht bij te zetten vanuit de rijksoverheid zijn daarvoor essentieel.”

ntKlimaatwarming-ups

“Klimaatverbond Nederland helpt lokale overheden op het gebied van ambitieus klimaatbeleid. Ze biedt een platform voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland continu te versnellen. Gemeenten die lid zijn of lid worden van Klimaatverbond Nederland kunnen rekenen op brede ondersteuning bij het realiseren van hun lokale klimaatambities. Zo organiseren we in het najaar een aantal ‘Klimaatwarming-ups’ voor raadsleden, wethouders en ambtenaren waarin we handvatten geven om de ambities in de coalitieakkoorden concreet te maken. Meer informatie over deze Klimaatwarming-ups vindt u op deze pagina.


Lees meer over het onderzoek in deze brochure, of download het volledige onderzoek hier