Afgelopen voorjaar zijn de eerste twee flexitariër-convenanten in Nederland ondertekend door de gemeenten Wageningen en Amsterdam. Zij voegden zich ndaarmee bij wereldsteden als Londen, New York, Brussel en San Francisco, die hun inwoners ook stimuleren om vaker te kiezen voor duurzaam voedsel en plantaardig eten. Om meer Nederlandse gemeenten te enthousiasmeren voor het flexitariër-convenant organiseert Natuur & Milieu een bijeenkomst voor projectleiders en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook ruimte zijn om te verkennen op welke manier het convenant kan worden uitgebreid naar andere relevante thema's en
doelgroepen, zoals voedselverspilling en stadslandbouw. 86% van de Nederlanders is flexitariër. Een flexitariër eet minstens één keer per week geen vlees. Dit is goed voor klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn. De verwachting is dat de komende jaren de belangstelling voor duurzaam en gezond voedsel toeneemt. Een uitstekend moment voor horeca, bedrijfsrestaurants, scholen, zorginstellingen en sportkantines in gemeenten om in te spelen op de trend van meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen.

Datum:
Donderdag 6 februari 2014 (14:00 - 17:00 uur)

Locatie:
Kantoor Natuur & Milieu, Hamburgerstraat 28A te Utrecht

Programma:
13:30 - 14:00 uur
Inloop met koffie en thee

14:00 - 14:30 uur
Natuur & Milieu vertelt over het belang van duurzaam voedsel, de flexitariër-campagne en het convenant.

14:30 - 15:00 uur
De gemeenten Wageningen en Amsterdam vertellen over hun beweegredenen om het convenant te ondertekenen en de manier waarop ze er invulling aan
geven.

15:00 - 15:30 uur
Een open gesprek over de meerwaarde van het convenant voor gemeenten.

15:30 - 15:45 uur
Pauze

15:45 - 16:45 uur
Een brainstorm over manieren voor gemeenten om draagvlak te creëren en invulling te geven aan het flexitariër-convenant.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór 31 januari 2014 een mail te sturen naar d.van.engelen@natuurenmilieu.nl. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u meer informatie.