'Bouwen aan duurzame coalities' is een miniseminar vol inspiratie en handvatten voor gemeenten om hen te ondersteunen hun rol in de energieke samenleving te ontwikkelen. De samenleving verandert in hoog tempo. Er zijn steeds meer initiatieven van burgers en bedrijven rond het thema duurzaamheid. Hoe werk je hiermee samen en vanuit welk perspectief? Wat kunnen we al leren van de ervaringen tot nu toe?

In dit miniseminar gaan we hierop in en bieden we u als bestuurder, beleidsmakers of beleidsambtenaar ondersteuning en inspiratie om uw nieuwe rol in de energieke samenleving te ontwikkelen. Ook besteden we aandacht aan het SER Energieakkoord. Welke kansen biedt dit akkoord u? Uiteraard krijgt ook de regionale dynamiek een plek in het programma. Daar moet het immers gebeuren. Tevens zijn er bijdragen vanuit de Europese programma's e-harbours en het Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant). Dit miniseminar wordt georganiseerd door het Klimaatverbond in samenwerking met GDO, Platform31 en RWS Leefomgeving als alternatief voor het jaarlijkse Klimaatcongres dat in 2011 voor het laatst is georganiseerd.
 
Wanneer en waar?
2 oktober: Assen (stadhuis)
16 oktober: Zaanstad (stadhuis)
23 oktober: Breda (stadhuis)
 
Programma
Het programma is nagenoeg per locatie gelijk en start om 14.00 uur.

13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Opening en plenair deel
15.00 uur: Workshops (maak hieruit een keuze)
 
A: Waardecreatie: het investeringsvermogen van de stad (Platform31 & e-harbours)
Om anderen te stimuleren om te investeren waar ze dat eerder niet deden heb je inzicht nodig in de belangen van je potentiële coalitiegenoten. Dan kan je sturen op synergie en effectieve samenwerking op basis van businesscases waarbij geldstromen slim worden gekoppeld. Deze workshop laat vanuit verschillende perspectieven buiten het terrein van duurzaamheid zien wat waardecreatie kan zijn, hoe dit een praktische uitwerking kan krijgen en geeft enkele voorbeelden van de synergie die hiermee gecreëerd kan worden.
De gemeente Zaanstad schetst daarnaast een praktijkvoorbeeld hoe je als gemeente de eerste stappen kunt zetten naar een Publiek- Private Samenwerking die leidt tot verduurzaming van uw energiehuishouding. Wat is
de rol van smart grids en wat zijn belangrijke tips en trics uit de (internationale) praktijk.

B: Lokale energie initiatieven (GDO & RWS leefomgeving)
In deze workshop heeft GDO Vereniging Energiecoörperaties Brabant uitgenodigd om te laten zien welke maatschappelijke resultaten mogelijk zijn als burgers het heft in eigen handen nemen. Zij schetsen hoe hun aanpak is en hoe zij hierin samenwerken met decentrale overheden en andere partijen. Een vertegenwoordiger van RWS-Leefomgeving gaat in op de bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden en de rolverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven.

C: Multi actor procesmanagement (Henk Diepenmaat, directeur Actors Procesmanagement BV en associate professor Nyenrode Business Universiteit.)
Sprankelend samenwerken met partners, actoren binnen en buiten de gemeente, die er samen voor gaan. Samen een klinkend resultaat boeken, dat is het oogmerk. Waarom en hoe je dat doet, daarover gaat deze workshop. Deze workshop biedt concrete handvatten. Hij mikt direct op uw eigen dagelijkse praktijk.

D: Kansen in Europa, partners in het Covenant of Mayors netwerk (Hezelburcht consultancy)
Er liggen mooie kansen in Europa, ook voor Nederlandse gemeenten. De nieuwe financieringsperiode start in 2014, dus nu is de tijd om plannen te smeden. Hoe pak je dat aan? In een heldere presentatie geven we praktische tips en handvatten. Gebruik het Covenant of Mayors netwerk om partners te vinden! In Breda houden we een Q en A sessie met het Covenant of Mayors Office (Engelstalig) voor gemeenten met concrete vragen over het Covenant of Mayors.

E: Woonlasten (RWS leefomgeving, i.s.m. de gemeente Assen) - Alleen beschikbaar in Assen!
Woonlasten vormen voor een groeiende groep huishoudens een probleem. De energierekening is hiervan een onderdeel. Wonen, duurzaamheid en sociale zaken kunnen gezamenlijk bijdragen aan een oplossing.

17.00 uur: Samenvatting & conclusies (bestuurders en ambtenaren) Keynote speaker
18.00 uur: Afsluitend buffet (bestuurders en ambtenaren komen in gesprek)
19.00 uur: Afronding programma - start Bestuurdersnetwerk
21.30 uur: Afronding Bestuurdersnetwerk
 
Deelnemen
Het middagprogramma is op ambtenaren gericht, het avondprogramma (vanaf 17.00 uur) wordt georganiseerd door het Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid en is speciaal voor wethouders. Vanwege het schakelmoment tussen bestuurders en ambtenaren is het zeer de moeite waard om in duo-verband te komen. Deelname
aan een van deze bijeenkomsten is gratis.

Enthousiast? Vul het aanmeldformulier in.
 
Bij afmelding binnen één week voorafgaand aan de bijeenkomst wordt een tegemoetkoming van €130,- in rekening gebracht voor de gemaakte kosten.