Steeds meer gebouwen en woningen in ons land worden energiezuiniger, maar volgens brancheorganisatie UNETO-VNI gaat het nog niet snel genoeg. Steeds meer gebouwen en woningen in ons land worden energiezuiniger, maar volgens brancheorganisatie UNETO-VNI gaat het nog niet snel genoeg. UNETO-VNI pleit daarom voor het desnoods fiscaal stimuleren van het energielabel.

Ook pleit de installateursvereniging er samen met een aantal andere partijen voor om particulieren en bedrijven zo snel mogelijk in staat te stellen om goedkoper geld te lenen voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Op die manier kan energiebesparing echt vaart krijgen. Volgens UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels is het terugdringen van de CO2-uitstoot misschien wel het belangrijkste thema van deze tijd. 'Gebouweigenaren beseffen al dat verduurzaming met bijvoorbeeld warmtekoude-opslag en energiezuinige verlichting de waarde van een gebouw verhoogt. Bij particuliere woningbezitters moet dat besef echter nog groeien.' Daarbij speelt het energielabel een cruciale rol, maar de status van die labels is onduidelijk. Duidelijkheid is nu gewenst.

Engels wijst daarbij op de autobranche waar een energiezuinig A-label soms zelfs goed is voor vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting, en bij een auto van de zaak ook minder bijtelling oplevert. Engels: 'Dat systeem is een succes, daar kunnen we wat van leren.' De voorman van UNETO-VNI stelt daarom voor om de afgifte van energielabels voor woningen ook fiscaal te stimuleren. 'Dat kan via het eigenwoningforfait of de onroerendgoedbelasting. Maar misschien wel het makkelijkst kan dat via de overdrachtsbelasting.'

De 6 procent die kopers van een woning traditioneel aan de schatkist afdragen, werd op 15 juni jongstleden tijdelijk voor één jaar verlaagd naar 2 procent. Engels stelt voor: A-labels blijven bijvoorbeeld op 2 procent, of gaan zelfs naar 0 procent. G-labels gaan daarentegen terug naar 6 procent. De voorzitter van UNETO-VNI wil daarnaast dat het rijk het mogelijk maakt om voor particuliere investeringen in energiebesparende maatregelen een goedkope lening af te sluiten. Met een overheidsinvestering van bijvoorbeeld 30 miljoen euro worden zo private investeringen van zo'n 1,5 miljard euro gegenereerd.

Circa 1.200 installateurs , bouwbedrijven en adviesbureaus nemen inmiddels deel aan het programma Meer Met Minder (MMM), dat is opgezet door de rijksoverheid, de installatiesector (UNETO-VNI), woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland) en energiebedrijven (Energie-Nederland). Doel van deze gezamenlijke aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30 procent energiezuiniger te maken. Tot en met 2010 zijn dankzij Meer Met Minder 314.000 woningen energiezuinig gemaakt. Door de combinatie van het stevig in de markt zetten van het energielabel, voortzetting van Meer Met Minder én gunstige financieringsvoorwaarden is het mogelijk om de overheidsdoelstelling van 20 procent energiebesparing in 2020 nog te realiseren. De overheid kan net dat beslissende zetje geven, aldus Engels.

Bron: UNETO-VNI