Vandaag ontvangt de Tweede Kamer 45.000 handtekeningen van burgers die vinden dat Nederland versneld moet omschakelen op duurzame energie. Hun oproep wordt ondersteund door UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Ook prominenten als Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Jan Terlouw en Jacqueline Cramer hebben zich achter het initiatief geschaard. De ondertekenaars van het burgerinitiatief 'Nederland krijgt nieuwe energie' pleiten bij de volksvertegenwoordiging voor de invoering van een Deltaplan nieuwe energie, dat afkomstig is van de duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Zij constateren dat onze huidige energiebronnen opraken en onze leefomgeving vervuilen. Daarom is het volgens de initiatiefnemers hoog tijd dat de Nederlandse overheid een consistent en ambitieus energiebeleid gaat voeren, waarmee Nederland uiterlijk in 2050 geheel kan overgaan op duurzame energie. Volgens brancheorganisatie UNETO-VNI is een Deltaplan voor energie dringend noodzakelijk. UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels: 'Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing, maar het is te vrijblijvend en het beleid ontbeert consistentie. De invoering van een Deltaplan kan hierin verandering brengen. Ik reken dan ook op een positieve reactie vanuit de Tweede Kamer.'

Bij de totstandkoming van de plannen voor 'Nederland krijgt nieuwe energie' hebben de initiatiefnemers gebruik gemaakt van de expertise van UNETO-VNI. De brancheorganisatie heeft haar visie op het gebied van duurzaamheid onlangs vastgelegd in het rapport 'Een groene kans voor open doel'. Uit het rapport blijkt dat een versnelde energietransitie in de gebouwde omgeving een reductie van de CO2-uitstoot oplevert van meer dan 13.000 kton in 2020. Ook de economische effecten zijn positief: grootschalige verbeteringen aan de energie-efficiency van gebouwen leveren een toegevoegde waarde op van 1.200 miljoen euro per jaar en alleen al in de installatiebranche 17.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Daarnaast wijst de brancheorganisatie op de positieve effecten voor de innovatiekracht van Nederland.

UNETO-VNI helpt de overheid actief om haar energiedoelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor heeft de brancheorganisatie onder andere regionale samenwerkingsverbanden opgericht onder de naam E.NU, waarin installateurs samen met andere partijen in de bouwkolom woningen en gebouwen energiezuiniger maken.