Een aantal Gelderse instellingen gaat samenwerken om de hoeveelheid duurzame energie in de provincie te vergroten. De Europese Unie en de provincie Gelderland steunen het project met in totaal 900.000 euro.

Deskundigen van de Universiteit Wageningen, het Arnhemse bedrijf Kema en de stichting KiEMT gaan hun krachten bundelen in het nog op te richten Gelders Transitie Centrum. De bedoeling is dat in 2020 zeker 20 procent van de opgewekte energie in Gelderland groen is. Ook wordt gestreefd naar 20 procent minder CO2-uitstoot. Lees het persbericht hier.