Een groot aantal bestaande woningen energiezuiniger maken, jaarlijks 5.000 huishoudens op maat informeren over mogelijkheden tot CO2 reductie, het energieneutraal maken van de wijk Utrecht-West, versneld energie besparen in gemeentelijke gebouwen, twee bedrijventerreinen per jaar verduurzamen. Het zijn enkele projecten uit het Programma Utrechtse Energie 2011 - 2014.

Met uitvoering van dit programma zet Utrecht een beslissende stap op weg naar een klimaatneutrale stad in 2030. De komende vier jaar is hiervoor €26 miljoen beschikbaar. Met dat bedrag wil de gemeente honderden miljoenen aan investeringen van particulieren uitlokken. Dit levert de stad in de loop der jaren structureel 400 á 500 'groene' banen op. Het Programma  Utrechtse Energie is een uitwerking van het vorig jaar oktober gepresenteerde Ontwerp Duurzaamheidsplan. Hierin zijn de reacties en suggesties verwerkt van bewoners, bedrijven, milieuorganisaties en de gemeenteraad. Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

"We zijn ambitieus, en dat kunnen we zijn omdat mensen en bedrijven in Utrecht hier enorm gemotiveerd voor zijn", aldus wethouder Milieu en Duurzaamheid Mirjam de Rijk. Omdat kosten voor de baat uitgaan wil de gemeente woningbezitters en bedrijven over de streep trekken met slimme financieringen. Volgens de wethouder is er in Utrecht genoeg draagvlak om in onderlinge samenwerking van bedrijfsleven, bewoners, kennisinstellingen en gemeente koploper te worden in duurzaam energiegebruik.

Uitvoeringsprogramma met vijf thema's
Het uitvoeringsprogramma 2011-12 richt zich op vijf thema's: Wonen, Bedrijven, Mobiliteit, Energieopwekking en de Eigen organisatie. Op basis van succesvolle ervaringen zijn projecten uitgewerkt die bewoners, organisaties en bedrijven ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en bij initiatieven voor schone energieopwekking. Om naast de geplande projecten flexibel te kunnen inspelen op initiatieven voor substantiële CO2-reductie vanuit de stad komt er een initiatievenfonds. 

Monitoring
Om goed in de gaten te houden of de doelen gehaald worden komt er een jaarlijkse monitor om de CO2 reductie te meten. Dat gebeurt door per project te bekijken hoeveel het oplevert, en door jaarlijks te kijken hoeveel gas, elektriciteit en warmte er in de stad als geheel is gebruikt. De resultaten van de monitoring worden op een centrale plek in de stad, zoals bijvoorbeeld de Neude, zichtbaar gemaakt.

Het Programma Utrechtse Energie 2011- 2014 en het Uitvoeringsprogramma 2011-2012 zijn te downloaden via www.utrecht.nl/energie.