Hierbij verwelkomen wij de gemeente Utrechtse Heuvelrug als jongste lid van het Klimaatverbond. "Wij zoeken de samenwerking met andere ambitieuze en vooruitlopende gemeenten, provincies en waterschappen om onze klimaatambities te realiseren", aldus milieuwethouder Homan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

"Of het nu gaat om een lobby om belemmeringen voor eigen opwekking van duurzame energie weg te nemen of klimaatprojecten: samen kunnen we meer", vervolgt Homan. "Iedereen kent wel de Warme Truiendag en de Groene Voetstappenactie van het Klimaatverbond." De Utrechtse Heuvelrug is meteen ook lid geworden van het Nederlandse netwerk Covenant of Mayors. Burgemeester Naafs: "Wij zijn zeer geïnteresseerd in het Europese Burgemeestersconvenant waarin Europese gemeenten en regio's samenwerken om de Europese energie en klimaatdoelen te bereiken. In het Nederlandse netwerk zullen we ook onderzoeken of we door ondertekening van het convenant makkelijker toegang kunnen krijgen tot Europese subsidies voor grotere klimaatprojecten bijvoorbeeld in het kader van het project Groene Economie of het Stationsgebied."

Het Covenant of Mayors is een Europees convenant waarin gemeenten en regionale overheden zich committeren aan de Europese 3 x 20 klimaatdoelen. In 2020:

  • nttDe uitstoot van broeikasgassen verminderen met 20% ten opzichte van 1990
  • ntt20% op het totale energieverbruik besparen ten opzichte van 1990
  • ntt20% duurzame energieopwekking van de totale energievoorziening