Het Klimaatverbond heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de introductie van een nieuwe, interactieve tool waarmee in een oogopslag de geschiktheid en terugverdientijd van zonne-energie voor álle daken in een gemeente in kaart kan worden gebracht: de zonatlas.

Deze tool is in Duitsland ontwikkeld door het bedrijf Tetraeder. In de Duitse gemeenten met een zonatlas zorgde deze tool voor een toename van 15 tot 20% geïnstalleerde PV-installaties. De Nederlandse vertaalslag van dit instrument is door het Klimaatverbond ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

Sinds mei j.l. beschikt de gemeente Arnhem over een zonatlas en kunnen inwoners van Arnhem op www.zonatlas.nl/arnhem zien welke daken in de stad zeer geschikt, geschikt of minder geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Voor élk dak is doorgerekend wat een investering in een PV-installatie oplevert en wanneer deze investering is terugverdiend. Inwoners kunnen zelf variabelen aanpassen in de rekenmodule, een eigen ontwerp maken van de PV-installatie en zien wat dit betekent voor de opbrengst. Inwoners met een (zeer) geschikt dak zien in een paar muisklikken dat een investering in zonne-energie buitengewoon rendabel is. De zonatlas brengt niet alleen de daken van huishoudens in kaart, maar ook scholen en bedrijven zien welke kansen er liggen voor duurzame energieopwekking.

De Arnhemse zonatlas heeft maandelijks gemiddeld 800 unieke bezoekers. Het Arnhemse informatiecentrum voor duurzame ontwikkeling De Groene Vos bemerkt sinds de lancering van de website een duidelijke toename van de belangstelling voor zonne-energie en daarnaast zijn er naar aanleiding van de zonatlas buurtinitiatieven ontstaan van inwoners die gezamenlijk zonne-energie willen opwekken. Vanaf 10 oktober a.s. beschikken ook de inwoners van Tiel over een zonatlas. De zonatlas is interactief en onafhankelijk. De zonatlas is zeer accuraat en houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Naast de individuele informatie voor de burgers en instellingen, krijgen uw beleidsmedewerkers ook cijfers op macroniveau die de potentie aangeven van zonne-energie in uw gemeente.

Hiermee is de zonatlas voor meerdere doelen inzetbaar:

  • nttals instrument voor het stimuleren van lokale zonne-energieopwekking door uw inwoners
  • nttom na te gaan welk aandeel het opwekken van zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van uw gemeente
  • ntthet stimuleren van de lokale economie U kunt op de website een podium bieden aan het lokale bedrijfsleven en zo de lokale economie stimuleren.

Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan uw klimaatbeleid wanneer zij zonnepanelen plaatsen op hun eigen dak. De interactieve zonatlas stimuleert inwoners hiertoe. In de gemeente Tiel wordt jaarlijks de uitstoot van 60.000 ton CO2 vermeden als op alle geschikte daken zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Wilt u uw inwoners net zo faciliteren als de gemeenten Arnhem en Tiel? Bestel dan nu uw eigen zonatlas! Het Klimaatverbond kan de zonatlas voor een zeer scherpe prijs aanbieden, aangezien de ontwikkeling van de tool al heeft plaatsgevonden. Deze tool hoeft nu alleen nog maar op maat gemaakt te worden voor uw eigen gemeente.

Heeft u vragen of interesse in een zonatlas voor uw gemeente? Neem dan contact op met het Klimaatverbond. Meer informatie vindt u op www.zonatlas.nl en op de projectpagina van de Zonatlas op de website van Het Klimaatverbond.