Klimaatavontuur werkte met het Nederland Platform voor Burgerparticipatie (NPBO) , HIER en Buurkracht samen aan een serie Burgergesprekken voor het klimaatakkoord. Dit in opdracht van SER en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij waren op zoek naar reflectie van burgers op het Klimaatakkoord.

Klimaatavontuur en NPBO realiseerden samen organisatie, ontwerp, begeleiding en verslag. en voerden vijf gesprekken in vijf regio’s met in totaal zo’n 125 mensen. De deelnemers waren zowel voor- als tegenstanders. De spanning in de samenleving over het klimaat was voelbaar aanwezig in de gesprekken.

ntHartenkreet

De bijeenkomsten gaven een krachtig beeld van waar mensen in Nederland zich zorgen over maken en waar hun wensen liggen als ze over het klimaat praten. Veel mensen waren boos, maar daarin zat een grote betrokkenheid. De hartenkreet van de deelnemers was dat ze mee willen praten en mee willen doen. 

ntResultaat van de gesprekken

De resultaten van de gesprekken zijn samengevat in een rapport. Deze komt binnenkort beschikbaar. Wilt u de publicatie van het rapport en het bijbehorende (beeld)verslag ontvangen? Stuurt u dan een mail naar welkom@klimaatavontuur.nl. De informatie wordt u dan zo spoedig mogelijk na publicatie toegestuurd. 

Wilt u of uw organisatie ook leren hoe u op een goede manier burgers kunt betrekken bij uw (klimaat)beleid of project? Houd dan de website van de Klimaatacademie in de gaten. Via de Klimaatacademie van het Klimaatverbond biedt Klimaatavontuur binnenkort weer nieuwe afleveringen aan voor de werkplaats "Samen met bewoners op Klimaatavontuur". Meer informatie over de workshop vindt u via deze link.

U kunt ook een mail sturen voor en specifieke vraag over de Klimaatacademie: klimaatacademie@klimaatverbond.nl

Foto: Job Boersma