Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Maar liefst 93%! Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Het goede nieuws is: het kan anders. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van All-electric isolatie, groen gas en collectieve warmte kunnen gebouwen op een andere en duurzamere manier worden verwarmd.

Movement Van Gas Los

Om mensen en organisaties bewuster te maken van energietransities, is onlangs de beweging Van Gas Los gestart. Deze beweging nodigt de voorlopers van de energietransitie uit om zich aan te sluiten bij de movement. Met de movement willen de initiatiefnemers millennials een centrale en belangrijke positie geven in het transitieproces. Klimaatverbond Nederland steunt deze movement en daar daarom willen we graag dit filmpje over de movement Van Gas Los onder de aandacht brengen.