De Community of Practice van Gelderse energiecoöperaties bestaat drie jaar en organiseert zijn tiende masterclass. Deze jubileumbijeenkomst op 3 december wordt een bijzondere: gemeenten en lokale initiatieven zetten een volgende stap in hun samenwerking. Ze verstevigen de basis. Waar de vonken al overspringen, wakkeren we het vuur aan. Dit minisymposium 'Van Vonk naar Vlam' brengt ambtenaren en bestuurders van gemeenten en initiatiefnemers van energiecoöperaties bijeen. Hoe slaan we onze handen ineen voor een geslaagde Gelderse energietransitie? Waar hebben we elkaar nodig? Hoe kan het gesprek overgaan in gezamenlijke actie?

Naar concrete samenwerking
Gemeenten en coöperaties gaan nauwer samenwerken, zo stelt het Gelders Energie Akkoord. Beide partijen hebben een eigen geur en kleur, maar hun doelen zijn vaak hetzelfde. Hoe overbruggen we de kloof tussen wens en werkelijkheid? Inspirerende sprekers uit gemeentebestuur (Patricia Withagen, wethouder Zutphen), provinciebestuur  (Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde) en energiecoöperaties (John Kerkhoven, Quintel Intelligence) geven hun visie.

In twee ronden van werkplaatsen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de weerbarstige praktijk. Wie lukt het al om succesvol samen te werken en wat is hun geheim? Wat voor rollen kun je nemen en hoe veranderen deze in de loop van de tijd? Hoe kom je tot afspraken waar iedereen tevreden over is? Bestuurders van lokale energiebedrijven en gemeenten ontmoeten elkaar tijdens het bestuurdersdiner en verkennen samen de politiek-bestuurlijke kant van hun relatie. Hoe werk je aan de energietransitie te midden van geldgebrek, capaciteitstekort en politieke onwil?

Ben je ambtenaar of bestuurder in Gelderland of actief binnen een van de lokale energiecoöperaties en heb je interesse? Mail dan naar tjitske.ypma@klimaatverbond.nl. De bijeenkomst is voor genodigden, maar we nodigen graag veel mensen uit! Zolang er plek is.

Wanneer? Donderdag 3 december van 16:00 tot 20:00 uur (inclusief eten)
Waar? Post Zuid (de gemeentewerf van de gemeente Apeldoorn), Aruba 4, 7332 BK Apeldoorn
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/VanVonkNaarVlam