Half oktober is de vernieuwde Energie Enquête naar alle gemeenten uitgegaan. Inmiddels hebben 40 gemeenten de vernieuwde enquête ingevuld. De andere 260 gemeenten die in de Lokale Energie Etalage staan, kunnen aan de slag met het actualiseren van eerder ingevulde antwoorden, het invullen van de nieuwe vragen en het aandragen van nieuwe lokale iconen. Gemeenten die nog niet in de Lokale Energie Etalage staan zijn van harte uitgenodigd de vernieuwde Energie Enquête in te vullen.

De Energie Enquête is eind 2014 voor de eerste keer uitgestuurd. In de vernieuwde versie is op verzoek van gemeenten een aantal vragen toegevoegd over bijvoorbeeld ingezette fte’s, budget en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er enkele nieuwe vragen opgenomen die inspelen op de actualiteit, zoals de ontwikkeling van gasloze wijken en enkele andere vragen verwijderd.

De resultaten van de (vernieuwde) Energie Enquête vormen samen met een selectie van data uit de Klimaatmonitor en de lokale iconen de Lokale Energie Etalage.

De komende maanden worden op de website van de Lokale Energie Etalage verbeteringen doorgevoerd zodat er gemakkelijk rapportages en analyses kunnen worden gemaakt van de informatie die gemeenten hebben gegeven in de vernieuwde Energie Enquête.

Nieuwe vragen
Op alle thema’s van de Lokale Energie Etalage staan in de vernieuwde Energie Enquête aanvullende vragen. Hieronder per thema enkele voorbeelden van onderwerpen waarover nieuwe vragen zijn gesteld:

Wonen

 • nttGasloze wijken
 • nttSamenwerking met netbeheerders, aanbieders, stakeholders
 • nttBeschikbare fte en projectbudgetten

Diensten

 • nttBereik campagnes en branchegerichte aanpak
 • nttNaleving Wet Milieubeheer

Maatschappelijk vastgoed

 • nttESCO-achtige constructies
 • nttInkoop in Nederland geproduceerde hernieuwbare energie

Hernieuwbare Energie

 • nttAanpak belemmeringen in beleid/regels en afwijking regels
 • nttBeschikbare subsidies lokale productie en revolverend fonds

Duurzame mobiliteit

 • nttOpenbare ruimte autovrij
 • nttAanleg OV en fietsenstallingen
 • nttEigen bedrijfswagens (groen gas) en woon-werk met OV/fiets

Lokale Energie Etalage
De Lokale Energie Etalage geeft op een inspirerende manier inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van de 390 gemeenten in Nederland. De informatie betreft een selectie verdeeld over vijf thema’s: wonen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit. De Lokale Energie Etalage (LEE) wil bestuurders, raadsleden, ambtenaren, burgers, bedrijven en andere partijen inspireren en informeren met gegevens over hun eigen gemeente. De LEE biedt bovendien de mogelijkheid de eigen gemeente te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, met de betreffende (energie)regio of provincie waar deze gemeente zich bevindt, of met cijfers voor heel Nederland. De Lokale Energie Etalage is ontwikkeld vanuit het VNG Programma Energie en is een initiatief van de VNG, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, KING Gemeenten, VNG International/Duurzaamheidsmeter en Klimaatverbond Nederland.

Helpdesk
Met vragen over de vernieuwde Energie Enquête kunnen gemeenten terecht bij de LEE-helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl