In 2015 stond Klimaatverbond Nederland mede aan de basis van het programma Green Deal Scholen. De uitvoering van de Green Deal Scholen loopt tot en met het eerste kwartaal van 2018. Dit uitvoeringsprogramma gaat nu de laatste fase in. Klimaatverbond Nederland is hierbij nauw betrokken.

De komende maanden zullen we ook op de website van het Klimaatverbond en in onze nieuwsbrieven de resultaten van het programma met u delen. Daarnaast biedt Klimaatverbond Nederland ondersteuning aan gemeenten om het verduurzamen van scholen ook na afloop van de Green Deal Scholen (www.greendealscholen.nl) voort te zetten.

ntSamen schoolgebouwen verduurzamen

Het verduurzamen van schoolgebouwen vraagt nauwe samenwerking binnen gemeenten tussen afdelingen/programma’s duurzaamheid, onderwijs en vastgoed. En natuurlijk tussen gemeenten en schoolbesturen, iets wat mede door de bijzondere eigendomsverhoudingen van schoolgebouwen niet altijd makkelijk is. Juist gemeenten die klimaatbeleid belangrijk vinden doen er goed aan te kijken hoe zij schoolbesturen kunnen helpen om samen schoolgebouwen te verduurzamen. De afdeling vastgoed/gebouwbeheer/facilitaire zaken bij de gemeente heeft vaak veel kennis van onderhouden en verduurzamen van gebouwen, terwijl het voor schoolbesturen vaak ‘bijzaak’ is. Vooral de kleinere schoolbesturen hebben onvoldoende capaciteit beschikbaar om rond huisvesting tot goed afgewogen keuzes te komen. Door samen naar schoolgebouwen en onderhoudsplannen te kijken kan de verduurzaming van scholen een flinke versnelling krijgen. Klimaatverbond Nederland heeft de afgelopen jaren waardevolle ervaring opgedaan om gemeenten onder onze leden hiermee verder te kunnen helpen.

ntOndersteuningsaanbod

Graag horen we van u wanneer u interesse heeft in ondersteuning, tips of succesvolle voorbeelden, dan kunnen we daar de ontwikkeling van ons ondersteuningsaanbod op afstemmen. Wellicht is het een idee om samen met collega’s van duurzaamheid, onderwijs en vastgoed een ondersteuningsvraag te formuleren. Bij de eerste drie reacties komt Klimaatverbond Nederland graag langs met een ondersteuningsaanbod op maat! Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail dan naar: josje.fens@klimaatverbond.nl.