Klimaatverbond en de GGD hebben een werkdocument opgesteld tot verfijning van het nationaal hitteplan en doorontwikkeling naar lokale hitteplannen. Heeft u commentaar of suggesties voor hitteplannen, wat kan leiden tot meer actie en samenwerkingen om de risico's van hitte te beperken? Dan horen wij dat graag. Klik verder voor het document.

Op 9 mei voerde het adaptatieteam van Klimaatverbond Nederland een kennismakingsgesprek met GGD medewerkers van de werkgroep Groen. Aanleiding wasde ondertekening van beide organisaties van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie en de signalering van het adaptatieteam dat er een aantal klimaatgerelateerde risico’s in Nederland zijn (zoals hittegolven en tekenplagen) die een sterke gezondheidscomponent hebben. Na het vruchtbare gesprek is besloten een werkdocument over hitte te circuleren onder de leden van Klimaatverbond Nederland, binnen het netwerk van de GGD en actoren betrokken bij ruimtelijke adaptatie. 

Bedoeling van deze circulatie is om commentaar en suggesties op te halen, wat kan leiden tot meer actie en samenwerkingsverbanden om de risico’s van hitte, m.n. voor kwetsbare mensen, te beperken.

Bijlage: Werkdocument hitte

Contact: madeleen.helmer@klimaatverbond.nl