Vandaag bestaat Klimaatverbond Nederland precies 25 jaar. Vanaf 1992 zetten wij ons als vereniging van en voor decentrale overheden in voor toekomstbestendig klimaatbeleid. Lees verder voor een kort verslag.

De eerste leden die wij in 1992 mochten verwelkomen en die nu al 25 jaar lid zijn: Gemeente Den Haag, Bergen, Leiden, Berkelland, Gouda, Lochem, Weesp, Wormerland, Zaltbommel, Weert, Leudal, Amstelveen, Bodegraven-Reeuwijk, Borger-Odoorn, Boxtel, Coevorden, Enschede, Heemskerk, Schiedam, Valkenburg aan de Geul, Vlissingen, Voerendaal, Zwolle en provincie Groningen en Drenthe.

In de loop der jaren zijn er 176 gemeenten lid geworden, 12 provincies en 6 waterschappen. Daarnaast hebben we dit jaar ook het eerste geassocieerde lid mogen verwelkomen, namelijk netbeheer Liander. Het bestuur van Klimaatverbond Nederland bestaat altijd uit gemotiveerde wethouders, gedeputeerden, heemraden die hun taak als ‘klimaatambassadeur’ serieus nemen.

Wij zijn trots op onze leden, dat zij werk maken van lokaal klimaatbeleid.

In de beginjaren lag de nadruk op milieubesef, behoud van het regenwoud en terugdringen broeikasgassen met concrete maatregelen als het FSC-keurmerk, zonneboilers en autoloze zondag. Klimaatverbond Nederland stond aan de basis stond van ondersteuningsregelingen voor lokaal klimaatbeleid zoals BANS, SLOK en LKA.

Klimaatverbond Nederland vandaag de dag

De laatste jaren is het terugdringen van CO2-uitstoot steeds urgenter geworden en is het van belang om concrete acties te ondernemen. Daarom organiseerde Klimaatverbond Nederland energiebesparingsacties als Energy Survival, Warmetruiendag, ‘Houd de warmte binnen’ en Groene Voetstappen. Ook stimuleerden we overheden en burgers tot duurzame energie-opwek en besparing met Zonatlas, Green deal Scholen, de Klimaatverklaring en documenten als ‘Voetje voor voetje’ en ‘Kamp kom van dat gas af’.

Klimaatverbond Nederland en de toekomst

Ook de komende jaren zal het terugdringen van broeikasgassen centraal blijven staan. Hier zullen we ons samen met onze leden voor in blijven zetten met extra aandacht voor (regionale) samenwerking. Het Gelders Energieakkoord is een voorbeeld waar vanuit brede samenwerking hoopvolle resultaten kunnen worden geboekt. Monitoring speelt daarbij een belangrijke rol om de koers in de gaten te houden.

We zijn dit jubileumjaar begonnen met ‘een oefening in aardgasvrij denken’ op een feestelijke jubileumconferentie en gaan vol positieve energie de komende jaren verder met de warmte-en energietransitie om zo de Parijsdoelen te verwezenlijken en klimaatadaptatie verder in gang te zetten.

25 jaar Klimaatverbond Nederland in beeld

Klik hier nog eens door het beeldmateriaal van 1992-2017 en de foto’s van de jubileumconferentie.