In de Tweede Kamer werd er zowel voor als na de zomer gesproken over Lokale Energie. Hierdoor was het praktisch mogelijk voor Minister Kamp om zijn toezegging over het wegnemen van de extra kosten voor een tweede aansluiting, die voor de zomer werd gedaan, na de zomer concreet te bekrachtigen met de volgende uitspraak: “Die tweede aansluiting is niet meer nodig. In de regel worden er installaties geplaatst waar al een goede meter in zit en daarmee kan dan worden volstaan. Als dit niet het geval is, kan er eenvoudig een aparte meter worden geplaatst die niet meer dan maximaal € 200,- kost.”

Voor de verrekening van de btw wordt een casus in Eindhoven door de Belastingdienst onderzocht. Binnen enkele weken zal daar duidelijkheid over zijn. Echter, de toch al smalle business case staat onder druk door onder andere dalende energieprijzen. Als de hobbel van de btw - maar ook van de financiering - niet wordt opgelost, blijft deze potentiele game-changer steken in goede bedoelingen. Klimaatverbond Nederland zal zich samen met VNG, IPO, UvW, G32 en G4 blijven inzetten voor een regeling die uiteindelijk wel werkt voor de honderden initiatieven in het land!