De vernieuwde regeling groenprojecten 2016 (ook wel ‘groenregeling’ genoemd) biedt banken ruimere mogelijkheden om duurzame projecten te financieren. Zo kunnen banken en groenfondsen onder de nieuwe regeling onder meer restwarmteprojecten en de opslag van zonne-energie financieren en worden de financieringsmogelijkheden voor duurzame oplossingen in de landbouw verruimd. Ook de renovatie van monumenten en bedrijfshallen valt nu onder de regeling.

Doordat staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de regeling heeft aangepast aan de duurzame ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar komen meer projecten in aanmerking voor de regeling. Door deze uitbreiding kunnen banken, spaarders en beleggers een grotere bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van het Energieakkoord uit 2013.

Groenverklaring

De Regeling groenprojecten is een voorbeeld van publiek-private samenwerking waarmee particulier geld effectief wordt ingezet voor verduurzaming. De overheid biedt spaarders en beleggers een belastingvoordeel, waardoor de banken het geld voor een lager tarief kunnen uitlenen aan ‘groene’ projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst of die projecten aan de voorwaarden voldoen en voorziet die van een groenverklaring. Onder de groenregeling kunnen van oudsher ook projecten op het gebied van natuurbescherming worden gefinancierd. Ook de later toegevoegde categorieën circulaire en biobased economie blijven in deze vernieuwde groenregeling bestaan. Alle informatie over de actuele regeling is te vinden op de website van RVO.

CO2-besparing

Eind 2015 hadden 121.384 groenspaarders en -beleggers in totaal 4,1 miljard euro ingelegd. De groenbanken en –fondsen hadden op dat moment in totaal 3.161 groene leningen uitstaan. De in 2015 nieuw verstrekte leningen (700) leverden volgens RVO een CO2-besparing op vergelijkbaar met de uitstoot van 41.000 huishoudens.

Meer informatie: www.rvo.nl

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken