Aanstaande vrijdag 20 december gaat het promotieteam van de Zonatlas samen met wethouder Peter van de Wiel de Boxtelse markt op! Met behulp van tablets peilen ze de reacties van (potentiële) gebruikers op de vernieuwde Zonatlas website. Vanaf vrijdag maakt deze website namelijk gebruik van een nieuwe ‘viewer’. Gebruikers krijgen voortaan in één oogopslag antwoord op vragen als: hoeveel kWh energie kan je dak opwekken? Hoeveel geld levert zonne-energie je op in 25 jaar tijd? Hierdoor neemt het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de Zonatlas nog verder toe.

 In de instructievideo Zonatlas 2013 wordt de vernieuwde website nader toegelicht.

Wat is de Zonatlas ook alweer?
De Zonatlas is een website waarmee inwoners in een gemeente direct kunnen zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Het instrument analyseert de zonne-energiepotentie van álle daken in een gemeente. Van huurwoningen, flats, scholen en bedrijven voor particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De Zonatlas is ontwikkeld door het Klimaatverbond Nederland en het Duitse bedrijf Tetraeder. Sinds de lancering van de Zonatlas Boxtel, in mei 2013, bezochten bijna 2000 inwoners uit Boxtel de website.

Zonatlas draagt bij aan energieneutraal Boxtel in 2040
De Zonatlas levert een belangrijke bijdrage aan het doel van de gemeente Boxtel: energieneutraal in 2040. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken binnen de gemeente. Met de Zonatlas stimuleren we inwoners, bedrijven en organisaties om duurzame energie op te wekken. Naast de Zonatlas onderstrepen ook andere Boxtelse acties onze wens om energieneutraal te worden. Zo zijn we bijvoorbeeld de eerste Europese gemeente die aansluit bij de wereldwijde Fossil Free campagne.

Wat? Promotieactie Zonatlas op Boxtelse markt
Wanneer? Vrijdag 20 december
Hoe laat? 10.00-12.00 uur (wethouder Peter van de Wiel aanwezig 10.00-10.30 uur)
Waar? Markt, Boxtel