Donderdagmiddag 16 mei 2013 vond tijdens het Climate Alliance congres in Den Haag de jaarlijkse ledenvergadering van het Klimaatverbond plaats. In Theater aan het Spui kwamen het bestuur, diverse leden en medewerkers van het projectbureau bijeen om de jaarvergadering van het Klimaatverbond te beleven.

Naast het vaststellen van het jaarverslag 2012 en de begroting voor 2013 was er extra aandacht voor de Green Deal Regionale Samenwerking. Deze Green Deal werd toegelicht aan de hand van een video. Tevens was er aandacht voor het onderzoek energieneutrale scholen, de lobby vanuit het Klimaatverbond in het SER-energieakkoord en de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook actuele campagnes vanuit het projectbureau zoals de Zonatlas, Groene Voetstappen, de Energy Battle en Warme Truiendag werden in de vergadering kort toegelicht. 

Leden werden tijdens de vergadering opgeroepen reactie te geven op het stuk 'Samen Sneller Duurzaam' dat ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wordt rondgestuurd. Dit levende document wordt meerdere malen aangepast om zo op het juiste moment te kunnen sturen op partijprogramma's en coalitievorming. Ook nu nog bent u uitgenodigd om uw feedback te geven op dit document om het zo functioneel mogelijk te krijgen.

Het verslag van de jaarvergadering wordt op korte termijn per e-mail onder alle leden verspreid.