Afgelopen vrijdag vond in Ulft het klimaatcongres OASE 2012 plaats. Het congres werd georganiseerd door Waterschap Rijn en IJssel, samen met Het Klimaatverbond, LTO-Noord, Radboud Universiteit Nijmegen en Regio Achterhoek. Het was een energieke en inspirerende dag, die veel ideeën heeft opgeleverd.

Er zijn 65 inspirerende ideeën aangedragen, waarvan er minstens drie worden uitgewerkt. Er namen ruim 200 personen deel, afkomstig uit politiek, bestuur, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Een kort verslag van de dag: ·

 • nttOnder voorzitterschap van Helga van Leur werd de dag geopend door dijkgraaf Hein Pieper en jeugddijkgraaf Lizanne Takke van Waterschap Rijn en IJssel. "Nederland is een Deltagebied en zonder maatregelen en ingrepen stroomt het onder. Hoe gaan we hier, in het kader van klimaatverandering, gezamenlijk mee om?" ·
 • nttBram Bregman, bijzonder hoogleraar klimaat, wetenschap en beleid, gaf ons inzicht in de klimaatscenario's in Achterhoek en Liemers. In Oost-Nederland gaat het aantal warme dagen (boven 25 graden) de komende eeuw vermoedelijk verdubbelen. En met de stijging van de temperatuur wordt de kans op extreme buien twee keer zo groot.
 • nttTijdens de paneldiscussie naar aanleiding van deze nieuwe inzichten, werd het idee omarmd om aan een klimaatkeurmerk te gaan werken. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe projecten getoetst worden op hun klimaatbestendigheid. Wanneer alle nieuwe plannen hieraan zouden voldoen, zou de regio kunnen uitgroeien tot de eerste klimaatbestendige regio in Nederland en als proeftuin kunnen dienen voor de rest van het land en Noordwest Europa.
 • nttToine Smits, hoogleraar duurzaam waterbeheer, liet ons zien dat we het met risicomanagement alleen niet gaan redden. We hebben een inhaalslag te maken met klimaatadaptatie, klimaat itigatie (energie transitie) en we moeten sneller naar een "biobased economy".
 • nttAl deze ontwikkelingen brengen nieuwe technologieën en marktkansen met zich mee.
 • ntt"The Natural Step" (TNS) geeft ons 4 basisprincipes van duurzame ontwikkeling en een "roadmap" waardoor we kunnen selecteren en prioriteren:
 1. nttWees zuinig met materialen uit de bodem
 2. nttWees voorzichtig met gevaarlijke stoffen
 3. nttZorg goed voor de natuur
 4. nttZorg goed voor mensen
 • nttIn de middag waren er vijf inspiratiesessies: waterveiligheid in de stad, klimaatbestendige landbouwproductie, kansrijk platteland met nieuwe allianties, energie uit de samenleving en waardecreatie met water.
 • nttDe zes beste ideeën werden gepitched:
 1. nttAanleg van terpen in Arnhem
 2. nttDe Blauwe Cross
 3. nttStroom je mee
 4. nttRealiseren van een Regelvrije zone
 5. nttWaterplaats.nl
 6. nttKlimaatkeurmerk (vanuit het panel)

Vervolg OASE

Drie ideeën hebben een voucher gewonnen voor een vervolgtraject. Dat zijn: De Blauwe Cross, Stroom je mee en Waterplaats.nl. Ook met het idee van het Klimaatkeurmerk willen we verder. Waterschap Rijn en IJssel en Radboud Universiteit organiseren voor deze onderwerpen dit najaar vier OASE-cafés met de betrokkenen. Nadere informatie volgt. Houd daarvoor ook de OASE LinkedIn-groep in de gaten. We nodigen iedereen uit om lid te worden van deze LinkedIn-groep. Laat het ons weten als u wilt bijdragen aan een van de ideeën via LinkedIn of via oase@wrij.nl. Blijf ons ook volgen via @klimaatcongres en #OASE2012.