Op de ledendag in september 2015 werd in het klimaatadaptatiepanel geconstateerd dat het nuttig zou zijn als waterschappen en verzekeraars elkaar meer zouden spreken over de aanpak van wateroverlast en overstromingen. Begin dit jaar nam Klimaatverbond Nederland het initiatief om vertegenwoordigers van deze organisaties en van stichting Rioned bij elkaar te brengen voor een verkennende bijeenkomst.

Doel van de verkenning is om beter begrip te krijgen van ieders verantwoordelijkheden,data gebruik, en te identificeren waar mogelijk gaten bestaan. Besloten werd om aan de hand van een aantal cases van extreme neerslag in het recente verleden waarbij alle partijen een rol hadden, de data en analyses van die gebeurtenissen naast elkaar te leggen. Om zo vanuit de praktijk het gesprek te concretiseren.

Tegelijkertijd werd een vergelijkbaar initiatief gestart vanuit RWS. Besloten is om beide initiatieven bij elkaar te brengen. Dat heeft tot enige vertraging geleid, maar binnenkort wordt de dialoog weer voortgezet.

Contactpersoon: Rob Bakker