Natuur & Milieu heeft daarom in beeld gebracht hoe we in Nederland het energiesysteem in 2035 zo duurzaam mogelijk kunnen krijgen. Nederland staat voor een ongekende opgave: we moeten ons energiesysteem verduurzamen om klimaatverandering tegen te gaan. Anno 2016 draait Nederland nog steeds voor 94% op fossiele energie.

Over 20 jaar, in 2035, verwarmen we in Nederland de meeste gebouwen met warmte uit lucht of bodem, rijden we vooral in elektrische auto’s en wekken we onze stroom al grotendeels op met wind en zon. De kolencentrales zijn gesloten, de meeste woningen en andere gebouwen zijn van het gas af. De Energievisie laat zien welke keuzes Natuur & Milieu voorstelt voor Nederland om zijn klimaatdoelstellingen te behalen. De Energievisie voor 2035 is realistisch, maar is slechts de minimale inzet die nodig is wil Nederland zijn beloofde bijdrage leveren aan het in de hand houden van mondiale klimaatverandering.

Omschakelen naar een duurzaam energiesysteem gaat niet vanzelf. Dit vergt regie en een forse verhoging van het tempo, met een cruciale rol voor de overheid om de omschakeling naar duurzaam te versnellen. Het is daarom essentieel dat de Rijksoverheid de volgende stappen neemt:

  • nttEen energie- en klimaatvisie met concrete maatregelen en (tussen)doelstellingen
  • nttRegie en planning: grootschalig wind op zee als nieuwe Deltawerken
  • nttEen substantiële CO2-belasting: de vervuiler betaalt
  • ntt Een exit-strategie voor fossiel: weg met olie, kolen en gas
  • nttEen wijkaanpak om de gebouwde omgeving zuiniger te maken

De volledige visie is te vinden via https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/energietransitie-levert-nederland-jaarlijks-17-miljard-euro-op-2/

Natuur & Milieu hoopt dat deze Energievisie u inspireert maar ook de indruk van urgentie achterlaat: om de 2 graden doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen is een energietransitie in de hoogste versnelling nodig!