Verpakkingsfabrikanten hoeven in de toekomst niet door te gaan met het heffen van statiegeld op plastic flessen (petflessen). Dat vloeit voort uit een akkoord dat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) heeft gesloten met de verpakkingsindustrie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer.

Voorwaarden voor afschaffing
Het akkoord gaat over inzameling en hergebruik van afval, afkomstig van verpakkingen. Om petflessen in te zamelen, wordt nu nog statiegeld gebruikt. ,,Met dit akkoord blijft de verplichting voor het heffen van statiegeld niet meer bestaan'', schrijft Atsma. ,,Ik heb een aantal voorwaarden gesteld aan de afschaffing'', vervolgt hij. ,,Het is aan het bedrijfsleven om een moment te kiezen voor de overstap, maar dit zal in ieder geval niet voor 1 januari 2014 zijn.''

Inefficiënt en duur
De bedrijven willen van het statiegeld af, omdat de relatief kleine stroom petflessen nu los van het overige kunststof verpakkingsmateriaal wordt ingezameld. Dat is inefficiënt en duur. Inzameling via statiegeld kost 6 cent per fles, terwijl de andere wijze 1 tot 1,5 cent per fles kost.

VNG wil behoud statiegeld
Het VNG-bestuur vindt dat het besluit over de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen pas kan worden genomen, als de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten oplevert. Delegaties van de VNG en het bedrijfsleven hebben met het ministerie van IenM onderhandeld over een nieuw akkoord voor inzameling en hergebruik van verpakkingsafval. Lees verder VNG, Gemeente Schoon en Duurzaamnieuws.nl.