In 2013 organiseerde Klimaatverbond Nederland verspreid over het land al een serie regiobijeenkomsten. Vanaf dit najaar zal er wederom een inspirerende serie bijeenkomsten van soortgelijke opzet worden georganiseerd, waarbij er 's middags een workshopprogramma plaatsvindt met een diversiteit aan inspirerende onderwerpen.

Diegenen die in september al bij de ledendag aanwezig waren, hebben hier al een voorproef van gekregen, zoals 'Kansrijke aanpakken' en 'Lokale Energie Etalage'. De middag wordt afgesloten met een inspirerende spreker waarbij we een eenvoudige maaltijd nuttigen (stamppot). Tijdens dit afsluitende moment volgt tevens het tekenmoment voor de Parijs-verklaring.  Voor geïnteresseerden volgt een bestuurderssessie met op de agenda 'Toegang tot de energietransitie'. Vanuit een helikopterview zien we de energietransitie ook het komende decennium voortgaan. We zien ook dat vooral een kleine, hoogopgeleide groep met hogere inkomens gebruik maakt van de bestaande stimuleringsregelingen. Hoe is dat over tien jaar? Hoe zorgen we er als decentraal bestuur voor dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk wordt? De energietransitie als maatschappelijk vraagstuk is een sessie die plaatsvindt in samenwerking met Alliander.

Klimaatbeleid lijkt in Nederland in een stroomversnelling te zitten. Het SER-Energieakkoord heeft een impuls gegeven aan gemeenten, de Lokale Klimaatagenda (LKA) wordt gecontinueerd, de Nederlandse Klimaatcoalitie stimuleert organisaties om naar klimaatneutraliteit te streven, waterschappen innoveren en werken aan klimaatneutraliteit in 2025, netbeheerders spelen een actieve rol in de energietransitie en internationaal is de Klimaattop eind 2015 een belangrijk ijkmoment. Belangrijk kenmerk van al deze activiteiten is de toenemende notie bij betrokken spelers dat men gezamenlijk opereert in een netwerk van wederzijdse afhankelijkheden en synergie.

Om dit netwerk te versterken, organiseert Klimaatverbond Nederland dit najaar een aantal regiobijeenkomsten verspreid over Nederland. Locaties die we aan willen doen, gaan van Leeuwarden tot Rotterdam en Sittard-Geleen. Aan het programma en de inhoudelijke onderwerpen voor de workshops wordt druk gewerkt met diverse partners. Wilt u op de hoogte blijven van de data van de regiobijeenkomsten, locaties en het workshopprogramma? Neem dan contact op met Ariane Lelieveld (ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl).