Het voorjaar en de zomer zijn van nature het beste moment om aandacht te besteden aan zonne-energie. Daarom nodigt Klimaatverbond Nederland gemeenten en lokale energie-initiatieven van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst ‘Nieuwe energie voor Zonatlas Gld’. Bent u alweer actief bezig met zonne-energie in de gemeente? Het doel van de bijeenkomst is (elkaar) inspireren, helpen en aanzetten tot actie.

De koplopers kunnen met andere gemeenten goede ervaringen delen en Klimaatverbond Nederland en provincie Gelderland zullen concrete handreikingen geven voor hoe u duurzame energie onder de aandacht kunt brengen. Maar ook als u in discussie wilt gaan over welke rol de gemeente moet innemen in het energievraagstuk, bent u van harte welkom.

Doelgroep: gemeenten en energie-initiatieven provincie Gelderland
Datum: 22 april 2015
Tijd: 10.00 tot 12.40 uur - aansluitend lunch tot 13:30 uur
Plaats: Stadhuis gemeente Arnhem (Burgerzaal) - Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem

Aanmelden graag via cindy.gronouwe@klimaatverbond.nl.