Klimaatverbond Nederland pleit voor een aanpak waarbij de warmte- en de koeltevoorziening in samenhang ontwikkeld worden. Beide thema’s hebben directe en grote impact op energiegebruik, ontwerp, techniek, gedrag en gezondheid. Wanneer de koeltevoorziening geen onderdeel is van het energietransitiebeleid, kan dit leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen die later tegen hoge kosten hersteld moeten worden.

Koeltevraag Gemeenten - Klimaatverbond Nederland - KlimaatadaptatieOm na te gaan in hoeverre onze leden rekening houden met het belang van de stijgende koeltevraag en of dit wordt meegenomen in de Transitievisie Warmte, hebben wij onlangs een enquête uitgezet onder onze leden. Wij hebben al veel reacties (36 respondenten op het moment van dit schrijven) mogen ontvangen op de enquête, zowel van onze leden als van gemeenten die nog geen lid zijn van Klimaatverbond Nederland. Hartelijk dank hiervoor!

Koeltebehoefte steeds meer op de (lokale) agenda

De eerste analyse van de resultaten laat ziet dat de koeltebehoefte steeds meer op de agenda’s verschijnt. Echter, het meenemen hiervan bij uitvoering (bij de Transitievisie Warmte of RES' en bijvoorbeeld) blijkt lastig. Ook geeft een ruime meerderheid (circa 80%) aan dat er niet voldoende kennis aanwezig is over de toenemende koeltebehoefte in hun organisatie, of dat zij daar geen zicht op hebben. Verder geeft ongeveer een op de drie respondenten aan actief mee te willen denken op dit vraagstuk (in de vorm van een Community of Practice).

Verder onderzoek nodig

De volgende stap is om diverse gemeenten die gereageerd hebben na te bellen, om een nog betere inzicht te krijgen in het (toenemende) koeltevraagstuk. Op basis hiervan zal Klimaatverbond Nederland een nieuwsbericht uitbrengen, gekoppeld aan een rapport van bevindingen. Dit nieuwsbericht en rapport zal met alle respondenten gedeeld worden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier op onze website.

Foto: Rishi via Unsplash