Naar schatting zo’n 800 van de bijna 7.000 basisscholen in Nederland heeft zonnepanelen op het dak. En de scholen zijn enthousiast: 81 procent van de groep met zonnepanelen zou andere scholen aanraden ook de stap te zetten. Dat blijkt uit het onderzoek 'HIER opgewekt op school', een initiatief van SME Advies en HIER opgewekt, het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven.

Het overgrote deel van de bijna 300 ondervraagden van het onderzoek is basisschooldirecteur. Zowel scholen met als zonder zonnepanelen hebben de vragenlijst ingevuld. Hiermee zijn succesfactoren en knelpunten in kaart gebracht.

De motivatie van scholen

Duurzaamheid en milieu zijn een belangrijke drijfveer voor alle scholen om te kiezen voor zonnepanelen. Duurzaamheid zien scholen als doel op zich, én als onderwerp voor educatie.  Scholen zonder panelen noemen als belangrijkste drijfveer het  besparen op de kosten.

Een kleine 60 procent van de scholen met zonnepanelen besteedt aandacht aan zonnepanelen in de les. Dit is in veel gevallen incidenteel. “Er is dus nog ruimte om kinderen meer te betrekken bij de zonnepanelen op hun schooldak ”, aldus Daniël Dubbelhuis van SME advies. “Hiervoor zou aandacht moeten zijn tijdens het volledige traject, van idee tot plaatsing. Hang niet zomaar een display op maar doe dit op een zichtbare plek in de school . Plaats er bijvoorbeeld een foto bij van de panelen op het dak. En tot slot, geef het – ieder jaar weer – een vaste plek in de lessen waarin je zonne-energie kunt bespreken.”

Kennisbehoefte

De kennis over energie bij de bevraagde scholen is laag. Ze weten weinig over het type aansluiting, energieverbruik en restant van contracttermijn. Ook op andere vlakken is meer kennis nodig. “Het onderzoek laat zien dat scholen  een grote behoefte hebben aan meer informatie over financiële aspecten, technische aspecten en ondersteuning bij het hele proces”, aldus Marieke Wagener van HIER opgewekt.  “Uiteindelijk wil een school een aanbod goed kunnen beoordelen.”

Scholen kunnen een beroep doen op duurzame energie-initiatieven in hun buurt. Nu al is 16 procent van de initiatiefnemers van zon op het schooldak een lokaal duurzame energie-initiatief. Een voorbeeld is basisschool De Kubus in Amersfoort, die ondersteund werd door energiecoöperatie Zon@School. Het gaat om een project dat uit de opbrengsten van de eigen zonnepanelen weer zonnepanelen op een partnerschool in Cambodja kan bekostigen. De school heeft de installatie gefinancierd door dertig met crowdfunding geworven leden, voornamelijk wijkbewoners.

Vanuit hun verbinding met de directe omgeving - dus ook de school - zijn lokale duurzame initiatieven een logische partij. Deze lokale groepen hebben een maatschappelijke functie, net als de scholen. Beide kunnen elkaar dus goed aanvullen. “Scholen hoeven het niet alleen te doen”, zegt Wagener. “Lokale energie­coöperaties staan klaar om samen te werken.”

Het volledige onderzoek 'HIER opgewekt op school' kunt u hier lezen.

Bron: HIER opgewekt (www.hieropgewekt.nl)