Het 10 puntenplan is een campagne van het Klimaatverbond waarbij we gemeenten een steun in de rug geven voor het ontwikkelen en uitvoeren van hun klimaatbeleid. Dat beleid hebben we opgesplitst in tien speerpunten, die de basis kunnen vormen voor een gemeentelijk klimaatbeleidsplan.

Onder de 10 punten vallen een groot aantal acties en projecten die in de praktijk al zijn uitgevoerd door andere gemeenten. Zo kan iedere gemeente snel aan de slag met een klimaatbeleidsplan. Alle Nederlandse gemeenteraadsleden, wethouders milieu en de ambtelijke vertegenwoordigers van onze leden hebben het 10 puntenplan ontvangen in de vorm van een informatief boekje en een formulier waarop zij kunnen aangeven welke van de maatregelen zij hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren. Aan de hand van het aantal en soort maatregelen worden de gemeenten die het formulier insturen gerankt en krijgen de A-status of zelfs de Triple-A status.

Waar staat u? 22 Juni weet u het: als u zich heeft gecommitteerd aan het tienpuntenplan wordt 22 juni uw status bekend gemaakt. Ontvangt uw gemeente uit handen van Hetty Hafkamp, voorziter van het Klimaatverbond, het eerste Hierklimaatverbondgemeentebord?