Voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord reikt op dinsdag 3 juli bloemen uit aan de colleges van Wageningen, Rheden en Zutphen. De drie gemeentes scoorden het hoogst in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt.

‘We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van Dijk.

ntEcht concrete doelstellingen ontbreken

Hoewel de meeste gemeentes enorm vooruit zijn gegaan in aandacht voor klimaatbeleid ontbreken echt concrete doelstellingen bij veel Gelderse gemeenten. Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gemeenten van de toekomst? De klimaatbestendigheid van de Gelderse coalitieakkoorden’. Het Gelders Energieakkoord analyseerde de teksten van alle gepubliceerde akkoorden, vergeleek ze met de akkoorden uit 2014 en verdeelde punten over de vastgestelde klimaatambities van de gemeentes.

De analyse is een eerste stap in de objectieve beoordeling van het klimaatbeleid in Gelderland. Dit najaar worden ook de uitvoeringsprogramma’s en gemeentelijke begrotingen beoordeeld op hun klimaatdoelen. Het volledige rapport kunt u hier lezen en downloaden.

ntOver het Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het Gelders Energieakkoord is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Jaarlijks wordt bekeken of ambities scherper kunnen worden gesteld en of nieuwe doelstellingen kunnen worden toegevoegd.