Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, gaat met vier agrarische hogescholen onderwijs op het gebied van de biobased economy ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat daar bij het bedrijfsleven en bij potentiële studenten grote behoefte bestaat.

De hogescholen - HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein Leeuwarden - hebben daartoe samen met Wageningen University het Centre for Biobased Economy opgericht. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft deze week officieel laten weten daarvoor vijf miljoen euro te reserveren. Het Centre for Biobased Economy (CBBE), dat op 1 januari officieel van start ging richt zich allereerst op kennisontwikkeling door de 'groene' onderwijsinstellingen, en vervolgens op de overdracht van die kennis naar het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Biobased economy is de duurzame productie op basis van groene grondstoffen (biomassa), zoals brandstof maar ook hoogwaardige producten en bulkchemicaliën. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarin een grote rol spelen vanwege de landbouwsector, de positie van Nederland als aanvoerland en een sterke chemiesector. Op deze wijze kan het bijdragen aan de omschakeling van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een biobased economy.

Lees verder