Met inmiddels ruim 2,5 miljoen deelnemers is Warmetruiendag al veertien jaar lang de grootste Nederlandse actie om het klimaat te sparen. Op 7 februari trekken honderdduizenden Nederlanders weer een extra warme trui aan om de verwarming een paar graden lager te zetten. Elke graad omlaag bespaart daarbij 6 % energie en 6% CO2 uitstoot.

Kantoren en huizen stoten ruim 36% van de Nederlandse CO2 uit, dus daar is flinke klimaatwinst te behalen. Als we allemaal samen op dezelfde dag 1 graad lager stoken, besparen we het jaarverbruik van 3 Waddeneilanden bij elkaar. Doen we dat gedurende een heel stookseizoen, besparen we 1 megaton CO2. “Al die warme truien zijn duurzame iconen met een reële bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem”, aldus Petra Lettink, directeur van Klimaatverbond Nederland, “want alle thermostaatacties bij elkaar hebben samen een grote impact op ons energieverbruik”.

Samen uit de Klimaatspagaat

Collega’s op kantoor, leerlingen op scholen en gezinnen besparen op 7 februari niet alleen energie door extra warme truien aan te trekken, zij helpen elkaar op Warmetruiendag ook uit de klimaatspagaat. Dat is het gevoel dat klimaatverandering té groot is om zelf een verschil te kunnen maken. “Als mensen elkaars actiebereidheid niet kennen, lijkt elke individuele bijdrage klein. Door collectief in actie te komen en alle slimme klimaatoplossingen te delen, wint elke individuele warme trui aan impact en betekenis: samen energie besparen, geeft energie”, aldus Nathalie van Loon, campagneleider van Warmetruiendag.

Dag kolen en gas, hallo energiebesparing!

Nederland heeft de afgelopen jaren veel energie bespaard en tegelijkertijd zijn er veel energieslurpers bijgekomen. Vandaag gebruikt Nederland nog steeds evenveel energie als in 1990, terwijl de urgentie van het klimaatprobleem nog niet eerder zo groot was. Nederland koerst, middenin de energietransitie, op een 100% schone energievoorziening voor 2050, en in elk mogelijk toekomstscenario is energiebesparing een belangrijk onderdeel van de oplossing. De schoonste energie is immers de energie die niet hoeft te worden opgewekt. Warmetruiendag omarmt dan ook alle vormen van energiebesparing en agendeert de belangrijkste factor daarin: de mens. Van mensen die de thermostaat lager zetten tot mensen die hun huizen isoleren, hun lievelingstrui ruilen en mensen die samen koken tegen voedselverspilling.

Warmetruiendag = power to the people!

Gemeenten en burgers lopen, net als met Warmetruiendag, voorop in de energietransitie, en dat is niet voor niets; met een eigen warmtepomp of zonnepanelen kunnen huishoudens hun toekomstige energielasten in eigen hand houden. En lokale installaties voor duurzame energie zoals aardwarmte, waterkracht, zonnepanelen en windmolens kunnen prima collectief worden aangelegd of ingekocht, zodat de opbrengsten ook lokaal kunnen blijven. Zo biedt de energietransitie ook kansen op een energiedemocratie: power to the people dus!

Warmetruienrecord 2020

Sinds de eerste Warmetruiendag in 2007 zijn in totaal 2,5 miljoen aanmeldingen en acties voor Warmetruiendag aangemeld. Klimaatverbond Nederland organiseert elk jaar in februari, rond de verjaardag van het Kyoto-protocol, het eerste wereldwijde klimaatverdrag, een Warmetruiendag. Klimaatverbond Nederland is de samenwerking van 175 gemeenten, provincies en waterschappen voor impactvol lokaal klimaatbeleid.

---

Voor meer informatie, foto’s en acties:
nCampagneleider Nathalie van Loon: telefonisch op 0627123811, per mail Nathalie.van.Loon@Klimaatverbond.nl en voor meer informatie: www.warmetruiendag.nl.