In een tiental gemeenten is de afgelopen jaren het aandeel zonne-energie een aanzienlijk gestegen. Daar hebben de gemeenten aan bijgedragen door communicatie, beleid en een voorbeeldfunctie. Kijk op www.lokaleenergieetalage.nl hoe dat in uw gemeente zit en vul in september de energie-enquête weer in voor up-to-date gegevens.

Op Ameland werd in 2014 maar liefst 19% van de elektriciteitsbehoefte opgewekt met zonnepanelen. Gemeente Ameland geeft zelf aan dat zij hebben ingezet op ommunicatie, beleid en voorbeeldfunctie. Hetzelfde geldt voor gemeente Eersel met 4,5% zonne-energie.

Gemeente Aa en Hunze en Borger Odoorn faciliteren de energietransitie vooral in het beleid (4,5% benodigde energie opgewekt met zonnepanelen). Gemeente Súdwest-Fryslân zette afgelopen jaren vooral in op communicatie over hernieuwbare energie. Zij wekken 2% op met zonnepanelen en wel 46% met windmolens.

Opvallend is dat de steden vaker regelgeving gebruiken om hernieuwbare energie te faciliteren. Bijvoorbeeld Zwolle (1,7%) en Leeuwarden (1,3%) zijn actief op communicatie, beleid, regelgeving en nemen ook de voorbeeldfunctie serieus.

Eind september krijgt u weer een uitnodiging om deel te nemen aan de VNG Energie-enquête.

Uiteraard zijn in de energietransitie meer factoren van belang dan alleen de rol van de gemeente. De gemeente kan echter een zeer belangrijke rol pakken en daarmee een aanjagende factor zijn.