Op woensdag 18 maart 2015 werden de waterschapsverkiezingen gehouden in 22 Nederlandse waterschappen. Water Natuurlijk en het CDA kwamen als grootste partijen uit de bus. Water Natuurlijk heeft zich als landelijk waterspecifieke partij gehandhaafd. Net als in 2008 hebben zij de meeste zetels behaald tijdens de verkiezingen. In totaal zijn er 84 zetels voor Water Natuurlijk in de nieuwe waterschapsbesturen.

De Algemene Waterschapspartij, de andere landelijke waterspecifieke partij, ging in aantal zetels iets achteruit ten opzichte van 2008, maar is met 29 zetels verdeeld over 18 waterschappen nog steeds breed vertegenwoordigd. Conclusie is dat, naast de landelijke politieke partijen, de waterspecifieke partijen nog steeds goed vertegenwoordigd zijn in de waterschapsbesturen.

Wat betreft de landelijke politieke partijen is het CDA de grootste geworden met 76 zetels, gevolgd door de VVD met 67 zetels. Nieuwkomer 50Plus heeft in bijna alle waterschappen een zetel bemachtigd, in totaal starten zij de bestuursperiode met 23 zetels. Voor de Partij voor de Dieren is het aantal zetels verdubbeld: van 8 zetels bij 6 waterschappen in 2008 naar 15 zetels bij 8 waterschappen nu. Lokale partijen laten een wisselend beeld zien.

De opkomst van de waterschapsverkiezingen is uitgekomen op 43,5%. Dit is duidelijk een stijgende lijn ten opzichte van 2008. Toen was de opkomst 22,7%. Uitschieter in het opkomstpercentage is Wetterskip Fryslan met 50,2% opkomst.

Zie ook:
Opkomst per waterschap 2015
Zetelverdeling 2015

Bron: Unie van Waterschappen