Waterschap de Dommel - lid van Klimaatverbond Nederland - heeft tijdens de publieksdag van het waterschap de Waterschijf van vijf geïntroduceerd. De waterschijf staat vol met weetjes en praktische tips om bewuster om te gaan met water. Met deze bewustwordingstool wil het waterschap een duurzame leefomgeving creëren en het waterbewustzijn onder mensen te vergroten.

26 tips voor meer waterbewustzijn

De vijf elementen die Waterschap de Dommel onder de aandacht wil brengen zijn wassen, gieten en regen, doorspoelen, koken en drinken. In totaal staan er 26 tips en weetjes op de waterschijf. Een voorbeeld dat het waterschap in de flyer uitlicht in de schijf 'gieten en regen' is bijvoorbeeld het opvangen van water in een regenton, om dit water vervolgens te gebruiken om de tuin water te geven. Een bekende, maar evenwel vergeten maatregel. Een mooie overlapping met planten watergeven vindt men ook in de schijf 'koken'. Afgekoeld kookvocht kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om de planten water te geven. Een uitgebreid overzicht met tips vind je in deze online flyer over de Waterschijf van vijf.

Van idee tot uitwerking

Adviseur waterkwaliteit Jan van de Graaf diende vorig jaar het idee voor de Waterschijf van vijf in bij het innovatieplatform van Waterschap De Dommel. Met het innovatieplatform wil het waterschap innovatie en ideeën stimuleren in de hele organisatie, van technoloog tot administratief medewerker, van projectleider tot veldmedewerker. Het was dan ook bedenker Jan van de Graaf die samen met watergraaf Peter Glas de Waterschijf van vijf presenteerde tijdens de publieksdag van Waterschap de Dommel.

ntSamen werken aan schoon water

Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. Nieuwe oplossingen en technieken zijn essentieel om het werk goed te kunnen én blijven uitvoeren. De organisatie staat hierin niet alleen. Er wordt veel samengewerkt met agrariërs, natuurorganisaties, ondernemers, overheden en inwoners. Ook is Waterschap de Dommel als lid betrokken bij Klimaatverbond Nederland. Samen met al deze organisaties zorgt het waterschap ervoor dat bewoners in Midden-Brabant prettig wonen, werken én recreëren in een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving.