De website werd ontwikkeld door AgentschapNL, Meer met Minder en Milieucentraal. Kern van deze site is een volledig pakket aan, door de drie initiatief nemende organisaties ontwikkelde, tools, voorbeelden en ondersteuningsactiviteiten. Dit pakket kunnen gemeenten gebruiken om een succesvol project gericht op energiebesparing bij particuliere woningeigenaren op te zetten en uit te voeren.

Als gemeente is het zaak goed na te denken over de rol die je wilt innemen in een project. Dat hoeft niet altijd de trekkersrol te zijn. Het is vooral belangrijk om alle betrokken partijen in beweging te krijgen. Zo kunnen gemeenten onder andere burgers en bedrijven informeren, lokale partijen bij elkaar brengen, samenwerking stimuleren en eventueel energiebesparende maatregelen financieel aantrekkelijk maken. Veel gemeenten hebben de intentie om met dit thema aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dat? Hoe zet je als gemeente die intentie om in een concrete actie? Hoe bereik je die grote diffuse groep particuliere woningeigenaren? En hoe zet je hen aan tot het daadwerkelijk uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun eigen woning?

AgentschapNL, Meer Met Minder en Milieu Centraal, hebben hun ervaring en kennis gebundeld in Bespaarlokaal. De website sluit goed aan bij de doelstellingen van Klimaatverbond: leer van elkaar en eerdere praktijkervaringen om zo min mogelijk tijd en budget te verliezen. Samen werk maken van het enorme energiebesparingspotentieel en de uitstoot van broeikasgassen lokaal zo snel als mogelijk te verminderen.