De website Energieke Scholen is online. Het doel van dit nieuwste project van het Klimaatverbond is structurele aandacht vragen voor energiebesparende en binnenmilieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen en het stimuleren van het treffen van deze maatregelen. Bij directies, schoolbesturen én de leerlingen in het basisonderwijs.

Een hulpmiddel hierbij is het interactieve lespakket van Energieke Scholen. Het resultaat van dit traject is een leerlingenadvies, dat samen met een deskundig maatwerkadvies aan het schoolbestuur en/of wethouder van de gemeente wordt overhandigd. Vervolgens is het aan het bestuur om de voorwaarden te scheppen om de geadviseerde maatregelen uit te gaan voeren.