Gemeenten kunnen vanaf nu meedingen naar de E-Award, een prijs voor de gemeente die in 2012 het beste het elektrisch rijden in de versnelling weet te krijgen. Elektrisch rijden biedt vele voordelen: zuinig en schoon rijden, minder geluidshinder door wegverkeer en verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Veel gemeenten zijn al bezig met elektrisch rijden, maar er moet nog veel meer gebeuren om elektrische auto's net zo gewoon te maken als andere auto's.  Het stimuleren van elektrisch vervoer maakt ook deel uit van de Klimaatagenda 2011-2014 (speerpunt 5 Groengas en elektrisch vervoer). Stichting Natuur & Milieu wil via de wedstrijd E-Award gemeenten stimuleren en helpen om de invoering van elektrisch rijden te versnellen.  De sterkste versneller ontvangt in het voorjaar van  2013 een bokaal uit handen van de jury bestaande uit Joost Helms (klimaatambassadeur Duurzame Mobiliteit en wethouder van de gemeente Eindhoven), Marijke van Haaren (Taskforce Formule-E team) en Marko Hekkert (hoogleraar Innovatiewetenschappen) tijdens het Jaarcongres van het Formule E-Team een bokaal. De winnende gemeente kan zich daarna profileren met duurzaam elektrisch vervoer.

Alle gemeenten kunnen aan de wedstrijd meedoen, beginners op het terrein van elektrisch rijden en gemeenten die al langer bezig zijn. Het gaat in de wedstrijd namelijk om de beste versneller: welke gemeente weet in een jaar tijd de meest effectieve stappen te zetten?  De initiatiefnemers van de E-Award bieden gemeenten tijdens de wedstrijd ondersteuning en organiseren de uitwisseling van ervaringen. Meedoen aan de E-Award is simpel: gemeenten kunnen zich aanmelden voor de wedstrijd door op www.e-award.nl het aanmeldingsformulier in te vullen. Na ontvangst van de aanmelding neemt Natuur & Milieu contact met de gemeente op. Gemeenten kunnen direct aan de slag gaan. Zo kunt u bekijken hoe u er momenteel voor staat aan de hand van een quick scan. U kunt het informatiepakket met starterstips downloaden om meteen te beginnen met het versneller van elektrische mobiliteit. 

Deze campagne wordt uitgevoerd in opdracht van/in samenwerking met het Formule E-team en het team Elektrisch Rijden van Agentschap NL.