Met alleen techniek komen we er niet. Essentieel voor het slagen van klimaatbeleid is verstandig energiegebruik. De Warme Truiendag, de jaarlijkse klimaatactie op of rond de verjaardag van het Kyotoprotocol, is de gelegenheid om te communiceren over de noodzaak van energiebesparing door gedragsverandering.

Hoe gaat u de Warme Truiendag invullen binnen uw gemeente, waterschap of provincie, vrijdag 12 februari 2010? Ga op Warme Truiendag met burgers en bedrijven aan de slag met energiebesparing. Op de website Warme Truiendag vindt u ideeën om weer een groot energiebesparingssucces te boeken. Weet u al wat u wilt hebben bereikt 12 februari 2010? Of welk doel u gaat stellen op 12 februari 2010? Breng het belang van energiebesparing onder de aandacht. En laat zien hoe simpel energiebesparing kan zijn. U kunt op of rond Warme Truiendag afspraken maken met bedrijven over hoeveel energie u samen gaat besparen. Sluit net als bijvoorbeeld gemeente Nijmegen een Energie Convenant.

Voorbeeld Nijmeegs Energie Convenant

Samen met vijftien grote bedrijven en organisaties sloot Nijmegen in maart 2009 het Nijmeegs Energie Convenant. Gezamenlijk willen alle deelnemers in de periode 2008-2011 een reductie van 1,2 miljoen ton CO2 realiseren. De gedachte achter het convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Deelnemers bereiken het reduceren van hun broeikasgasuitstoot door energiebesparing en het investeren in nieuwe technieken.

In plaats van jaarlijks 3% in 2010 al 30% besparing!

De deelnemers aan het NEC spraken bij de oprichting van het convenant in maart 2008 af om drie procent minder broeikasgassen per jaar uit te stoten. De gemeente Nijmegen en de deelnemers aan het NEC willen daarmee ambitieuzer zijn dan de landelijke doelstelling van 2% per jaar. Na het maken van een ecologische footprint en het doorrekeningen van de energiebesparingskansen komen de veertien Nijmeegse koplopers tot een veel grotere ambitie. In 2010 stoten ze gezamenlijk bijna 30 procent minder CO2 uit dan nu. Gezamenlijk besparen alle deelnemers 1,2 miljoen ton CO2!