Ook dit jaar wordt de Groene Voetstappenactie afgesloten met een landelijke Kinderklimaattop op 28 november a.s. in Den Haag op het ministerie van I&M. Deed uw gemeente mee aan de Groene Voetstappenactie in september waarbij 50.501 kinderen Groene Voetstappen verzamelden?

Laat dan voor 20 november a.s. aan ons weten a. welke twee kinderen u namens uw gemeente afvaardigt (naam, leeftijd, school, gemeente) en de naam en telefoonnummer van de begeleider van de kinderen via groenevoetstappen@klimaatverbond.nl? Per deelnemende gemeente mogen twee kinderen naar de Kinderklimaattop. Welke twee kinderen dat zijn mag u als lokale organisator zelf bepalen (bijv. de twee kinderen met het beste klimaatidee of uit de klas die in uw gemeente de meeste voetstappen verzamelde).