Gemeente Bunnik heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland hen van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Bunnik het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Duurzaamheid is voor gemeente Bunnik een belangrijk speerpunt. Zowel in de Strategische Agenda als in de Collegaagenda. De activiteiten van Klimaatverbond Nederland passen in de pijler van dynamisch Bunnik (ruimte voor innovatie en duurzaamheid). Klik hier voor alle informatie over duurzaamheid in gemeente Bunnik. 

Bunnik in de Lokale Energie Etalage

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen bijna 10 miljoen inwoners.