Gemeente Waterland heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland hen van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Waterland het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid (energieneutraal in 2050). Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen.

Minder energieverspilling, meer bloemen en het opwekken van duurzame energie zijn onderwerpen waar de gemeente samen met inwoners aan wil werken. Dit alles onder het mom van “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Om het brede scala aan gemeentelijke initiatieven op een rij te zetten is een Duurzaamheidsagenda opgezet; een concreet plan van aanpak voor het verduurzamen van de gemeente. De Duurzaamheidsagenda is een levende
agenda die gevuld is met praktische plannen en data waarop ze uitgevoerd zullen worden. 

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen bijna 10 miljoen inwoners.

Samen met andere lokale overheden werkt deze gemeente aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland gemeente Waterland van harte welkom heten!